مرکز تلفن KX-TDE600 پاناسونیک

مرکز تلفن KX-TDE600 پاناسونیک

100,000.00

غفعفقع۷۶۸۸

مقایسه

توضیحات

غعفقغعقفعغفقعغفقغ

اطلاعات بیشتر

خطوط شهری

100

خط داخلی آنالوگ

1000

خطوط شهری

برل

Call Now Button
WhatsApp chat