مرکز تلفن KX-TDE600 پاناسونیک

100,000 تومان

غفعفقع۷۶۸۸

توضیحات

غعفقغعقفعغفقعغفقغ

توضیحات تکمیلی

خطوط شهری

100

خط داخلی آنالوگ

1000

خطوط شهری

100 خط, برل

خط آنالوگ

خط آنالوگ

Call Now Button