کارت MPR پانسونیک KX-TDE0101

کارت MPR پانسونیک KX-TDE0101  به عنوان پردازنده سانترال های TDE100 و TDE200 مورد استفاده قرار می گیرد. این کارت MPR تحت شبکه می باشد و از کارت DSP ویپ TDE0110 و TDE0111 پشتیبانی می نماید.