در صورتي كه اولين مراجعه شما ميباشد لطفاً مراحل زير را انجام دهيد :

Username = aria                                                       

Password = aria

←نمایش دوربین2→

                                                       

توجه!

در صورتی که از Internet Explorer استفاده میکنید:

 

1- به منوي Tools اينترنت اكسپلورر رويد .

2– internet options را انتخاب كرده

3- زبانه Security را انتخاب كنيد

4- بر روي كليد Custom level … كليك كنيد

5- به قسمت activex controls and plug-ins رويد

6- گزينه download unsigned activex controls را از حالت disable به حالت prompt تغيير دهيد

7– ok كرده و بر روي كليد يكي از دوربينها (در زير همين متن ) كليك نماييد .

Username = aria                                                       

Password = aria                                                       

سپس منتظر اعلام نصب activeX باشيد كه در بالاي صفحه پديدار ميشود پس از اعلام بر روي آن كليك كرده و گزينه download را انتخاب كنيد .

مدتي ( بستگي  به سرعت اتصال شما به اينترنت دارد ) بين 10 ثانيه تا 3 دقيقه تحمل فرماييد تا عمليات نصب تكميل گردد .

 

توجه !!!!

كليه عمليات فوق فقط يكبار در اولين مراجعه شما نياز ميباشد و از دفعات بعدفقط با كليك بر روي كليد نمايش دوربين (در زير) و وارد كردن اسم رمز تصوير خواهيد داشت .

←نمایش دوربین2→