کارت کالرآیدی پاناسونیک KX-TDA0193

کارت کالرآیدی پاناسونیک KX-TDA0193 برای 8خط شهری می باشد و روی کارت TDA0180 قرار گرفته و امکان دریافت شماره تماس گیرنده را فراهم می نماید