کارت داخی آنالوگ Panasonic KX-TDA6175

کارت Panasonic KX-TDA6175 یک کارت آنالوگ با مشخصه فنی EMSLC16 می باشد و دارای 16 پورت داخلی آنالوگ با Message

Lamp می باشد که روی سانترال های TDA600 و TDAE600 قابل استفاده می باشد.