کارت 16 پورت KX-TDA6181 سانترال

کارت خطوط شهری آنالوگ 16 پورت KX-TDA6181 مخصوص سانترال های TDA600 و TDE600